W jaki sposób odnowić Kościół i nasze życie rodzinne i społeczne?
- Krok I: Prostota i otwartość

W nawiązaniu do apelu, który Biskup Opolski wyraził w Liście na Wielki Post oraz do Jego prośby skierowanej do diecezjan podczas Mszy św. Krzyżma, nasza diecezja wstępuje na drogę odnowy Kościoła i życia rodzinnego oraz społecznego. Drogę tę wyznacza sześć kroków, które wskazał Jezus w 18 rozdziale Ewangelii św. Mateusza. Poszczególne kroki będziemy podejmować w najbliższych miesiącach: I. Prostota i otwartość (kwiecień) II. Dobry przykład (maj) III. Troska o ubogich (czerwiec) IV. Braterskie upomnienie (wrzesień) V. Wspólna modlitwa (październik) VI. Przebaczenie i pojednanie (listopad) Krok I: Prostota i otwartość. Biskup opolski Andrzej Czaja w przygotowanym nagraniu przybliża zamysł odnowy Kościoła opolskiego oraz omawia wyzwania, które wynikają z realizacji „kroku I” - postulatu praktykowania prostoty życia i otwartości na Boga i drugiego człowieka (zob. Mt 18, 1-5). Nagranie video ze słowem Biskupa Opolskiego jest dostępne poniżej.

W jaki sposób odnowić Kościół i nasze życie rodzinne i społeczne?
- Krok II: Dobry przykład

W Liście Pasterskim na Wielki Post biskup opolski Andrzej Czaja zwrócił się do nas wszystkich z wezwaniem, abyśmy podjęli drogę ku odnowie naszego Kościoła opolskiego. Program tej odnowy zaczerpnął z 18. rozdziału Ewangelii Mateusza, w którym sam Jezus podpowiada, w jaki sposób odnowić Kościół oraz nasze życie rodzinne i społeczne. Droga do tego wiedzie przez prostotę i otwartość, dobry przykład, troskę o ubogich, braterskie upomnienie, wspólną modlitwę, przebaczenie i pojednanie. W kolejnych miesiącach ksiądz biskup w cyklicznych nagraniach chce zwrócić uwagę na poszczególne Chrystusowe zasady ku odnowie Kościoła. Drugim z podjętych tematów jest dobry przykład. Zapraszamy do obejrzenia nagrania.