Bierzmowanie w roku szkolnym 2021/2022

24.04.2022 r. (niedziela) Korfantów, godz. 15.00

Miejsce i godzina, w zależności od sytuacji, będą podane bliżej wyznaczonej daty.

Warunki przystąpienia do bierzmowania:

  • udział we Mszach św. w niedziele i święta
  • udział w spotkaniach przy parafii - terminy spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych
  • udział w lekcjach religii (młodzież uczęszczająca do szkoły poza parafią powinna dostarczyć zaświadczenie od katechety/katechetki o udziale w lekcjach religii)
  • kandydat do bierzmowania ochrzczony poza parafią św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy powinien dostarczyć świadectwo chrztu