I Komunia Święta w roku szkolnym 2021/2022

Skorogoszcz - 12. 06. 2022 r., godz. 11.30


Warunki przystąpienia do I Komunii Świętej:

 • udział we Mszach św. w niedziele i święta
 • udział w spotkaniach przy parafii - terminy spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych
 • udział w lekcjach religii (dzieci uczęszczające do szkoły poza parafią powinny dostarczyć zaświadczenie od katechety/katechetki o udziale w lekcjach religii)
 • rodzice/opiekunowie dziecka ochrzczonego poza parafią św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy powinni dostarczyć świadectwo chrztu


Pieśni na I Komunię św. w Skorogoszczy

 • pieśń na wejście do kościoła - Pan Jezus już się zbliża (293)
 • pieśń na rozpoczęcie Mszy św. - Przybądź Duchu Stworzycielu (594)
 • po odnowieniu przyrzeczeń - Com przyrzekł Bogu (207)
 • pieśń na ofiarowanie - Wszystko Tobie dziś oddaję (251)
 • pieśń przed Komunią św. - Przygotuję Ci serce, o Chryste (298)
 • pieśń na Komunię św.(po przejęciu przez dzieci) - Już gościsz Jezu w sercu mym (320),
 • Te Deum Ciebie, Boże, wielbimy (312)
 • pieśń na zakończenie - Raduj się nieba królowo (566)


***********

Rocznica I Komunii Świętej
Przecza - 22. 05. 2022r., godz. 10.15
Skorogoszcz - 19. 06. 2022 r., godz. 11.30